Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita partiolaisia, jotka tekevät projekteja ryhmissä. Ryhmät koostuvat joko oman tai naapurilippukunnan vaeltajia. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartioita johtaa samaanikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajien henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteuttamista. (lähde: Partio.fi)

Lippukuntamme vaeltajat osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi leireille ja tapahtumiin sekä niiden järjestämiseen. Useat heistä ovat myös kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja ulkomailla järjestettävistä leireistä. Viikkotoiminnassamme mukana olevat vaeltajat toimivat ryhmänjohtajina nuoremmille partiolaisille.

Vaeltajamme osallistuvat aktiivisesti hallituksen ja johtajiston kokouksiin sekä päätöksentekoon. He ovat toimineet erilaisissa vastuutehtävissä tarpoja- ja samoaja-ikäkausista asti.