Samoajat

Samoajat ovat partio-ohjelman mukaisesti 15-17-vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat 4-12 hengen vartioissa. Samoajat kokoontuvat viikottaisissa kokouksissa. Vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja, joka suunnittelee toimintaa yhdessä aikuisen johtajan, luotsin, kanssa.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmäohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat nuorempien partiolaisten ryhmänjohtajina. (lähde: Partio.fi)

Lippukuntamme samoajat tapaavat vapaa-ajalla omissa kokoontumisissaan samoajaluotsin johdolla. He kokeilevat erilaisia aktiviteetteja ja suunnittelevat omia projekteja, kuten tulevia retkiään tai varainkeruu-tempauksia. Viikkotoiminnassa osa samoajista toimii ryhmänjohtajina nuoremmille.

Samoajiamme kannustetaan ottamaan vastaan erilaisia rooleja niin viikkotoiminnassa kuin tapahtumien järjestämisessä. Osa heistä osallistuu myös hallituksen ja johtajiston kokouksiin.