Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Tarpojavartioita voi johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen johtaja. (lähde: Partio.fi)

Tarpojaikäiset partiolaiset pääsevät harjoittelemaan johtamistaitoja lippukunnan omissa tapahtumissa. 15-vuotiaina he voivat suorittaa ROK- eli ryhmänohjaajakoulutuksen.

Lippukunnassamme tarpojat kokoontuvat viikkotoiminnassa sekä järjestävät omia viikonloppuretkiä. Tarpojamme osallistuvat aktiivisesti myös koko lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Tämän lisäksi he tekevät yhteistyötä muiden lähialueen lippukuntien tarpojien kanssa.

Johtamistaitojaan tarpojamme ovat harjoitelleet esimerkiksi vetämällä nuoremmille partiolaisille tehtävärasteja tai järjestämällä muille ohjelmaa viikkotoiminnassa. Heitä kannustetaan vähitellen tutustumaan lippukunnan erilaisiin tehtäviin ja ottamaan vastuuta aikuisen avustuksella.