Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita partiolaisia. Heitä johtaa tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, sampo. Seikkailijat harjoittelevat johtamista toimimalla vartionjohtajana muille joukkueen vartiolaisille.

Seikkailijoiden ohjelma koostuu partion perustaitojen opettelusta. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu olennaisena osana retkeily. (lähde: Partio.fi)

Lippukuntamme seikkailijat kokoontuvat viikkotoiminnassa. He osallistuvat lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja järjestävät omia retkiä. He ovat tutustuneet myös lähialueen muihin seikkailijoihin. Eteläisissä toimivat seikkailijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös partiotaitokilpailuihin.

Seikkailijamme ovat innokkaita osallistumaan erilaisiin tempauksiin ja hyödyntämään oppimiaan taitoja. Heillä on toimintaan hyviä ideoita, joita pyrimme ottamaan huomioon mahdollisimman paljon.